Skogsbad

   

Shirin Yoku kommer från Japan och betyder att bada sina sinnen i skogens atmosfär. Det har varit ett friskvårdsverktyg i decennier i Japan, läkare skrev ut recept på skogsterapi/skogsbad. Dr Quing Li forskade på sambandet immunförsvar och skogsvistelse och det visade en positiv inverkan på hälsan.

Skogsbad är medveten närvaro i naturen. Du känner in naturen med dina sinnen, meditation i det lugna och medveten andning. Stanna upp Här och nu! Upptäck naturen.

Studier visar hälsoeffekter på att skogsbada sänker blodtrycket/pulsen, höjer immunförsvaret, främjar hjärt- kärlhälsan, sänker blodsockernivån, bidrar till kreativitet. Kortisol och adrenalin i blodet sjunker. Lindrar oro och depression och höjer energinivåerna vid utmattning. Det främjar alltså det parasympatiska nervsystemet som aktiveras vid vila och bygger upp kroppens reserver (hjärtat pumpar med mindre kraft och pulsen minskar). Undertrycker det sympatiska nervsystemet som förbereder kroppen för flykt eller kamp.

Naturen bjuder på lagom mycket stimuli. Den vackra miljön verkar vara gynnsam för hjärnans DNA. Hjärna reagerar bättre på lugna naturbilder och stillhet än stressig stadsmiljö. Det är LYX med tystnad i dagens samhälle. Vi behöver aktivt söka tystnad, det kan lätta på sorger och  få ro i själen.

FORSKNING  

Källa: Cecilia Gustafsson SKOGSBADS GUIDEN från Järvsö

Inom kort kan du testa SKOGSBAD i Östervåla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
   tel: 0292-103 90            kontakt@halsoguiden.net           ©Copyright halsoguiden.net