Hälsoanalys & Coachning

HÄLSOANALYS GER SVAR PÅ VAD DU BEHÖVER

Som näringsterapeut arbetar jag med att främja hälsan genom att tillföra näringsämnen som kan förbättra fysiologiska, psykologiska och biokemiska funktioner i kroppen. Sjukdomar uppstår inte endast av näringsbrist, det finna många faktorer som påverkar hur vi mår t ex arv, kostvanor, stress, arbete, relationer och miljö. Därför arbetar jag med ett holistisk synsätt- med näring, kost motion och livsstilsförändring.

LGS- Leakey Gut syndrom=läckande tarm

I mag-tarmsystemet finns vårt immunförsvar och näringsupptag som är en viktigt funktion för att kroppen ska  fungera optimalt. Här tar vi upp den näring vi tillför via kosten som gynnar tarmbakterierna som i nästa steg ser till att vårt immunförsvar är på topp.

Har du besvär med magen,  ofta gaser, uppblåst mage och har svårt att gå på toaletten regelbundet.

LGS- Leaky Gut Sydrom (läckande tarm) är ett problem som finns hos många. Tarmen blir genomsläpplig och därmed får svårt att ta upp näring och kroppen drabbas av inflammationer i förlängningen får vi näringsbrist  och sjukdomar uppstår. Detta sker

inte över en natt det tar lång tid innan sjukdomen uppstår. Därför bra att se om sin mage och tarm hälsa. Friskt tarmsystem ger optimalt näringsupptag och därmed bättre hälsa.

Som näringsterapeut fokuserar jag på att mag och tarmsystemet fungerar så att du kan ta upp näringen optimalt  innan jag går vidare i din livsstilsförändring. Genom en Hälsoanalys får du råd för bättre fungerande mage och hälsa.

 

HÄLSOANALYS & LIVSSTILSCOACHNING

Bli medveten om din hälsa och få inspiration till en bättre livsstil och optimal hälsa. Nå dina mål med hjälp av hälsoanalys eller regelbunden livsstilscoachning.

HÄLSOANALYSEN grundar sig på din egen hälsodeklaration och kompletterande frågor från näringsterapeuten. Utifrån dina speciella behov lägger vi upp ett anpassat behandlingsprogram som senare följs upp av nya möten. Diagnosmetoderna som vi använder i hälsoanalysen är:

  • FAB -frågeformulär och eventuella formulär beroende på besvär
  • BIA mätning -den visar din vikt, BMI, viceralt kroppsfett, muskelmassa, kroppsfettsmassa samt kroppens kaloriförbrukning.
  • Blodtryck och puls, även ansiktsdiagnostik och en titt på hud, hår och naglar som ger värdefull information om kroppens hälsotillstånd. Vi tittar även på kroppsform och kroppshållning.                                                                               
  • Du lämnar ett urinprov som ger information om din Ph balans  och mag -tarm hälsan.
  • Därefter sammanfattas alla värden, och jag ger dig individuella råd om eventuella förändringar i din livsstil, kosthållning och eller behovet av mineraler och vitaminer i förebyggande eller behandlande syfte.

60 min                                1550 kr 1:a tillfället

Coachning under                                                                                                                                                                      förändringsarbetet         600 kr / tillfälle 

Ny hälsoanalys                                                                                                                                                                                                          efter 6-8 månader            1550 kr

LIVSSTILSCOACHNING

Vill du göra någon förändring i ditt liv? 

Då finns livsstilscoachning som innebär att vi tillsammans sätter upp dina mål. Delmålen är viktiga att det finns med för att sakta men säkert ta dig till ditt önskade mål. Vi träffas regelbundet och följer hur det går för dig och diskuterar nästa steg. Jag coachar dig från starten ända upp till toppen. 

60 min               1250 kr        Endast livsstilsförändring med målbild och uppföljning enligt överenskommelse.

Uppföljning under förändringsarbetet        600 kr/ tillfälle

HÅRMINERALANALYS                

Optimera din hälsa!Få koll på din hälsostatus genom provtagning på ditt hår

Hårmineralanalys & metabolisk typing  

Näringsmedicin bygger på att kvarhålla eller återställa ett friskt hälsotillstånd. Obalans i vitamin och mineralbalansen kan störa kroppens funktioner.

Vill du veta vilken balans du har så gör en analys på ditt hår.  

Vad visar en HÅRMINERALANALYS?  

  •    Ämnesomsättningstyp: Relationen mellan kalcium och fosfor visar om du har en snabb eller långsam                           ämnesomsättning, det finns olika nivåer beroende på binjure- och sköldkörtelfunktion. 
  •    Binjurefunktion: Nivåerna mellan natrium och magnesium representerar binjurefunktionen.  
  •    Sköldkörtelfunktion: Relationen mellan kalcium och kalium påvisar hur bra sköldkörtelfunktion du har. 

Detta tillsammans med binjurefunktionen är avgörande för den hormonella balansen och totala ämnesomsättningen i kroppen.  

Vilka födoämnen som stöder ditt personliga behov och ämnesomsättningstyp? Mineralstatusen visar genom din näringsstatus tendenser till sjukdomar och gör det möjligt att påverka dessa med naturliga näringstillskott.  

Du får ett individuellt kost och näringstillskott program som tillgodoser dina behov och ger en effektivare balansering och bra resultat.  

Detta ingår i analysen:  Två träffar, analystagning, en rapport på ca 10 sidor av din analys, 1 timmes genomgång av analysen som vi bokar vid 1:a tillfället. Kostnader för näringsskotten tillkommer.

60 min                         1 950 kr 


   
   tel: 0292-103 90            kontakt@halsoguiden.net           ©Copyright halsoguiden.net